Företag

BannerSlide_5

 

 

Människan är företagets viktigaste resurs. Varje åtgärd för att personalen ska må bra och fungera i sitt arbete är en lönsam investering. Därför anlitar alltfler företag naprapater, såväl i förebyggande som i rehabiliterande syfte.

Arbetsskador är en stor kostnad, framförallt räknat i mänskligt lidande men också företagsekonomiskt. Naprapatbehandling både minskar antalet sjukskrivningar och förkortar sjukskrivningstiden för den som har ont.

Ryggrelaterade besvär står för den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland anställda idag. Ryggrelaterade besvär ger höga kostnader till näringslivet, särskilt sedan den tredje sjukveckan infördes. Forskning visar att ju längre tid en person är sjukskriven desto större är risken att personen kommer att bli långtidssjukskriven. Det är av största vikt att Er personal kommer under behandling snabbt om de får besvär.

Enligt en studie presenterad 2007 är naprapati bättre än läkarbesök vid ont i ryggen. Studien visade att naprapati hade bättre effekt vid rygg- och nackbesvär jämfört med resultatet av läkarrådgivning enligt gällande riktlinjer. 57 procent av naprapatpatienterna ansåg att deras tillstånd blivit väldigt mycket förbättrat medan motsvarande siffra för kontrollgruppen som fått läkarrådgivning var 13 procent.

(Källa: Karolinska Institutet – Klicka här för att se rapporten.)

 

Skatteförmåner

Rehabilitering eller förebyggande behandling betraktas som en skattefri förmån. Naprapat behandling är ett exempel av en sådan behandlingsform. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

 

Subventionering

Många företag har ett avtal med oss där de subventionerar behandlingskostnader för deras anställda. Subventioneringen kan vara på hela beloppet eller en viss del.